Tekstvak: Nieuwe Leden
Tekstvak: Mail naar Secretaris  van EEV de kleurkanarie en Vermeld  


Naam :
Adres:
Geboortedatum:
Telefoon en of mobiele telefoon:
Mail adres
Vorige vereniging of eerste vereniging:
Lid van de bond: 
Ring nummer:
Zie ook contributie

Voor informatie kunt u ook een der bestuursleden bellen of mailen
Zie de home pagina voor de telefoon nummers 
Of de balk aan de linker zijde voor de mail adressen.
Tekstvak:     U kunt lid worden van EEV de Kleurkanarie.