Nieuwe Leden welkom

Mail naar Secretaris  van EEV de kleurkanarie en vermeld 

 

 

Naam :

Adres:

Geboortedatum:

Telefoon en of mobiele telefoon:

Mail adres

Vorige vereniging of eerste vereniging:

Lid van de bond:

Kweek ring nummer:

Zie ook contributie

 

Voor informatie kunt u ook een der bestuursleden bellen of mailen.

Zie de  home pagina voor de telefoon nummers of de balk aan de linker zijde voor de mail adressen.

    U kunt lid worden van EEV de Kleurkanarie.

Aanmelden en wijzigingen door sturen aan: secretaris@eevdekleurkanarie.nl