Contributie

Tekstvak: Contributie per jaar incl. maandblad en aansluiting bij de Nederlandse bond voor vogelliefhebbers 
 NbvV www.nbvv.nl


Contributie per jaar
Senior leden € 47.50,- per jaar (18 jaar en ouder)

Jeugdleden: € 23.75 per jaar ( tot 18 jaar)
B leden: € 23.75 per jaar (zijn ook lid bij een anderen vereniging of een bond)

Betalen contributie kan tot 1 maart van het lopende jaar.
Nieuwe leden kunnen per maand instappen met een evenredigheid van de contributie.

t.n.v. penningmeester
E.E.V de KLEURKANARIE
NL54 RABO 0153 1397 73
K.V.K.17211317