Tekstvak: Contributie 
Tekstvak: Contributie per jaar incl. maandblad en aansluiting bij de Nederlandse bond voor vogelliefhebbers  NbvV www.nbvv.nl


Contributie: € 40,- per jaar
Jeugdleden: € 20 per jaar ( tot 18 jaar)
B leden: € 20.00 per jaar


t.n.v.penningmeester
E.E.V.”de KLEURKANARIE”
NL54 RABO 0153 1397 73
K.V.K.17211317

Foto Ed de Moor

Agaat en Topaas  Foto Ed de Moor