COVID 19 ( Corona)

Tekstvak: Bestuur EEV de kleurkanarie.
 
Voorzitter:  Daan van Iersel   tel 06-28038438
Secretaris: Thiely de Moor   tel 06-55921150
Penningmeester: Suzan van Esch tel 06-14432611
Ringencommissaris: Ed de Moor 040-2821675
Mail adressen zie de balk aan de linker zijde.

Richtlijnen i.v.m. corona Corona-maatregelen

 

1.    De hieronder aangegeven Corona-maatregelen zijn opgesteld d.d. 23-09-2020 en kunnen vanwege regionale of overheidsredenen ten tijden van de tentoonstelling of voorbereiding daarvan wijzigen, bij wijziging hiervan stellen we u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Bij een wijziging hiervan waardoor de organisatie zich niet meer kan conformeren aan deze gestelde maatregelen behoud EEV de Kleurkanarie tot het laatste moment het recht om de tentoonstelling af te gelasten.

 

2. Blijf thuis indien u klachten heeft welke een relatie kunnen hebben tot het Coronavirus; verkoudheid, hoesten, benauwdheid, verhoging en/of koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak etc.

Bij binnenkomst dient u een formulier met uw persoonsgegevens achter te laten en uw handen te ontsmetten.

 

4. Tijdens de in het tentoonstellings-regelement opgenomen openingstijden is de tentoonstelling geopend voor zowel eigen leden als overig publiek. Hierbij geldt dat bij het maximaal aantal bezoekers eigen leden inclusief één introducee voorrang hebben bij binnenkomst op overige bezoekers.

 

5. Om toe te zien op het maximale aantal bezoekers welke zich in het gebouw bevinden hanteren we een deurbeleid waar u verdere instructies van kunt ontvangen. Indien u hier geen gehoor aan geeft behoud de organisatie van EEV de Kleurkanarie zich het recht om u de toegang tot het gebouw te ontzeggen.

 

6. Er geldt, al dan niet deels, een verplichte looproute welke middels pijlen is aangegeven, u dient zich ten alle tijden aan deze verplichte looproute te houden.

 

7. In het gebouw waar de tentoonstelling plaats vindt bevinden zich twee zalen waarin u zich mag begeven. In de tentoonstellingsruimte hanteren we een maximum aantal bezoekers van 15 personen. In de foyer hanteren we een maximum aantal bezoekers van 20 personen. Hierbij ten alle tijden de 1,5 meter maatregel in acht nemen.

 

8. Ook tijdens de tentoonstelling zijn de dan geldende richtlijnen van het RIVM van toepassing, zie hiervoor de website

 https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19.   Let op, deze kunnen ten alle tijden wijzigen.

 

9. Respecteer elkaar en geef elkaar de ruimte en tijd om de vogels te bezichtigen, indien het te druk is bij de vogels kunt u aan een tafel wachten tot iemand de zaal verlaten heeft.

 

10. Tijdens de openingsuren dient u zoveel mogelijk te blijven zitten en niet te lopen. Het verplaatsen van tafels, stoelen of ander meubilair is niet toegestaan.

 

11. Om uw vogels in te brengen ontvangt u gelijktijdig met uw kooinummers een tijdsblok van 15 minuten toegewezen, dit is gebaseerd op het kunnen garanderen van zoveel mogelijk ruimte voor zowel de inzender als de organisatie. Komt u buiten dit tijdsblok is het mogelijk dat u buiten moet wachten tot er weer voldoende ruimte beschikbaar is.

 

12. Voor het afhalen van uw vogels ontvangt u gelijktijdig met uw kooinummers een tijdsblok van 15 minuten toegewezen, dit is gebaseerd op het kunnen garanderen van zoveel mogelijk ruimte voor zowel de inzender als de organisatie. Komt u buiten dit tijdsblok is het mogelijk dat u buiten moet wachten tot er weer voldoende ruimte beschikbaar is.

 

13. Wanneer bovenstaande maatregelen problemen opleveren voor uw inzending, neem dan contact op met het bestuur om de mogelijkheden te bespreken zodat u ook wanneer u niet zelf fysiek aanwezig kunt/durft te zijn mee kunt spelen met de tentoonstelling.

In alle gevallen waarin dit regelement niet voorziet, beslist het bestuur van EEV de Kleurkanarie.