Tekstvak: 2017 het 78 levensjaar van EEV de Kleurkanarie
Tekstvak: Geschiedenis:
De Eerste Eindhovense Vogelvereniging is opgericht d.d. 8 Januari 1939.
Hoewel de vereniging de naam de Kleurkanarie draagt welke is ontstaan uit de oprichting ,wordt het gehele vraagprogramma aan vogels gevraagd met uitzondering van zangkanaries 
Jaarlijks houden we  een Tentoonstelling van alle te houden vogels door liefhebbers.
 Dit  volgens het vraagprogramma van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. www.nbvv.nl.

.

Tekstvak: Bestuur EEV de kleurkanarie.
 
Voorzitter:  Daan van Iersel   tel 06-28038438
Secretaris: Thiely de Moor   tel 06-55921150
Penningmeester: Leo Damstra  tel 040–2429543
Ringencommissaris: Suzan van Esch tel 06-14432611
Mail adressen zie de balk aan de linker zijde.
TT info